عرس قاسمی برکاتی

۱۳،۱۴،۱۵ نومبر ۲۰۱۵،بروز جمعہ،ہفتہ،اتوار

بمقام:درگاہِ برکاتیہ مارھرہ شریف

 

تجویزوآراء