جشنِ آغازِ تعلیم

جشنِ آغازِ تعلیم
بروز ہفتہ ۸ اگست۲۰۱۵بعد نمازِ عشاء
زیرِ انتظام:برکاتی اسلامک سینٹر
رضا اکیڈمی ،نوری محفل ۴۷،گھوگاری محلہ،ممبئی

تجویزوآراء