جلسۂ دستارِ فضیلت و تقسیم اسناد

خصوصی خطاب: محمد آصف اقبال مدنی عطاری دامت برکاتہم العالیہ

بتاریخ 4 دسمبر 2016 بروز اتوار آغاذ وپہر 3 بجے

مقابلہ ذہنی آزمائش بعد نمازِ مغرب

بیان بعد نمازِ عشاء

بمقام: سکندری چوک جوڑیا بازار نزد  سٹی کورٹ کراچی

تجویزوآراء